Privacy
Het Fixitnu B.V. gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We zullen de contactgegevens alleen gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot de reparatie of om u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen binnen het.

Onderdelen
Het Fixitnu B.V. gebruikt zoveel mogelijk originele onderdelen. Als dit niet mogelijk is gebruiken wij andere hoogwaardige onderdelen om uw toestel te repareren. Op al onze onderdelen en reparaties geven wij drie maanden garantie. Het kan zijn dat we gebruik maken van onderdelen die van nieuwe of gebruikte apparaten komen. Deze zijn uitgebreid getest en ook hierop geven krijgt u wij drie maanden garantie.

Garantie
De garantie van de fabrikant verdwijnt wanneer iemand anders de toestellen opent en repareert. In veel gevallen kunnen wij de reparaties zonder zichtbare sporen uitvoeren. Maar kleine verschillen met hoe het toestel er uit zag voor de reparatie, zijn altijd mogelijk. U moet zich voorstellen dat de apparaten eigenlijk niet zijn gemaakt om te openen en repareren. Een terugkeerde klacht is niet per definitie eenzelfde technisch defect.
De garantie geldt niet wanneer de klachten over een uitgevoerde reparatie komen door: – Eerdere schade, zoals val- of waterschade; – Softwarematige toepassingen (zoals jailbreaken); – Externe omstandigheden (vallen, waterinloop, blikseminslag, etc) – Doordat u zelf heeft geprobeerd de klachten te herstellen.
De garantie gaat in op het moment dat u verwittigd bent dat de reparatie is afgerond. Dus niet wanneer het toestel wordt opgehaald.
U kunt alleen aanspraak maken op de garantie op vertoon van uw kassabon of factuur.
Software reparaties en reparaties die betrekking hebben op waterschade vallen niet onder deze garantie.

Aansprakelijkheid
Wij behandelen alle aangeleverde toestellen met de grootste voorzichtigheid. Sommige defecten komen pas aan het licht nadat het toestel uit elkaar wordt gehaald. Fixitnu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schades die optreden tijdens of na de reparatie, tenzij deze hun oorzaak vinden in opzet of grove schuld veroorzaakt zijn door het ISC.

Defecten
Fixitnu repareert alleen defecten die door de klant zijn aangegeven op het schadeformulier of tijdens het maken van de reservering.

Afhalen & bewaren
Fixitnu bewaart alle toestellen een maand. Tenzij de klant laat weten dat het toestel langer bewaard dient te worden. Worden de toestellen na deze tijd afgehaald, dan kunnen wij niet garanderen dat het toestel nog aanwezig is.

Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. – Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Fixitnu. Fixitnu blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. – De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat Fixitnu zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Prijzen
Fixitnu rekent te allen tijden de prijzen die op de website zijn vermeld. Per reparatie wordt eenmaal montage kosten gerekend.